Kontakty

GPS - GSM aplikace

S On-line lokátory, které jsou standardně dodávány společně s online mapovou aplikací AutaNaWebu.cz, lze v reálném čase zjistit aktuální polohu a kompletní informaci o pohybu vozidla, lodě či chodce. Lokátor je zároveň špičkovým zabezpečovacím systémem.

www.AutaNaWebu.czje cenově zajímavá internetová aplikace poskytující komplexní řešení při správě Vašeho vozového parku v reálném čase pomocí GPS a GPRS. Dále pak aplikace slouží i jako on-line rozhraní pro ruční Trackery Teltonika GH1202 a GH3000. Součástí on-line aplikace jsou GoogleMaps, Teleatlas-RuptelaMaps, OpenStreatMap. Mimo jiné tato aplikace umožňuje i správu vozového parku spojenou s optimalizací jeho provozu a automatické vedení elektronické knihy jízd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDOVÁNÍ VOZIDEL A CHODCŮ V REÁLNÉM ČASE

Aplikace umožňuje zobrazení okamžité polohy a dalších informací vybraných vozidel nebo skupiny vozidel nebo chodců nad mapou. Kromě polohy je možné zobrazit stopu vozidel, sledované parametry (identifikace řidiče, služební / soukromá jízda, provozní stavy atd.) dle požadavku uživatele.

Zobrazení pohybu vozidel v reálném čase.

DEMO TEST On-line ROZHRANÍ ZDE . TESTOVACÍ ÚDAJE : Name : radioking , Password : king1220

DO APLIKACE SE LZE PŘIHLÁSIT Z JAKÉHOKOLIV POČÍTAČE PŘIPOJENÉHO K INTERNETU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ KNIHA JÍZD - Základní kniha jízd - základní tiskové sestavy

Aplikace poskytuje řadu tiskových sestav (viz následující ukázka). Systém je plně kompatibilní s knihou jízd Autoplan. Data je možné jednoduše exportovat do formátu Excel a dále ručně upravovat.

 

Ukázka základní knihy jízd, která je standartně dodávána k zařízení zdarma. Sestava „podrobná sestava jízd“ poskytuje přehled o jednotlivých jízdách a spotřebě PHM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KNIHA JÍZD AUTOPLAN2014

KNIHA JÍZD AUTOPLAN2014 je ekonomický software od firmy KROB, který je určen ke kompletní správě vozového parku a je dodáván jako doplňkový software za velmi příznivé ceny. KNIHA JÍZD AUTOPLAN2014 je volitelná. Cena autoplánu se odvíjí od počtu vozidel / licencí / .

WEBOVÁ KALKULAČKA CENY KNIHY JÍZD / AutoPlanu 2014 / - klikni zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODPOROVANÉ PLATEBNÍ KARTY

Systém KNIHA JÍZD AUTOPLAN2014 komunikuje s těmito vybranými platebními kartami a je tak efektivní pro všechny, kdo používají například :

Ukázka knihy jízd od firmy KROB - AUTOPLAN2014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDOVÁNÍ HISTORIE POHYBU VOZIDEL A CHODCŮ

Možnost počtu uchovávaných záznamů / dnu, měsíců, let / lze nastavit dle Vašich požadavků. Historie pohybu se ukládá jednak do mapových podkladů, ale i do tabulek v základní knize jízd.

 

Záznam projeté trasy vozidla nad mapou.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ FUNKCIONALITY SYSTÉMU

Systém je schopen sledovat a zaznamenávat jakoukoliv změnu provozního stavu dle Vašich požadavků, změnu řidiče, zapnutí /vypnutí majáku, zapnutí /vypnutí sypání soli při zimní udržbě a jiné stavy, dále je možné jednoduchým způsobem sledovat soukromé a služební jízdy a průběh spotřeby pohonných hmot

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZNÍ NÁKLADY

Za jedno vozidlo je účtováno 199,- Kč / měsíc s DPH, cena platná pro ČR. V této ceně jsou zahrnuty veškeré datové přenosy a mapové podklady s detailem do ulic, včetně pravidelné aktualizace.

Za jedno vozidlo, které cestuje i mimo republiku a využívá ROAMING je účtováno 361,- Kč / měsíc s DPH. V této ceně jsou zahrnuty veškeré datové přenosy a mapové podklady s detailem do ulic, včetně pravidelné aktualizace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOBA DODÁNÍ - Systém může být dodán a zprovozněn v termínech dle dohody.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÍSTO DODÁNÍ A INSTALACE

Instalace vozidel může být provedena v prostorách, které si stanoví odběratel. V zimních měsících a při nepřízni počasí je požadována instalace u zákazníka v temperované garáži.

Podmínky instalace včetně dopravného se podrobně jsou stanoveny předem dohodnou v rámci smlouvy na dodávku a instalaci zařízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁRUČNÍ DOBA, SERVIS

Záruční doba na vozidlové jednotky a softwarové vybavení se poskytuje v délce 24 měsíců od data uvedení do provozu. Pozáruční servis poskytujeme po celou dobu životnosti dodaného zařízení.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATEBNÍ PODMÍNKY - Standardní platební podmínky jsou následující :

50 % z celkové ceny dodávky do 5-ti dnů od uzavření smlouvy (podkladem pro fakturu je smlouva)

50 % z celkové ceny dodávky do 10-ti dnů po uvedení díla do provozu (podkladem pro fakturu je vzájemně potvrzený

   Soupis provedených prací)

/ Konkrétní platební podmínky mohou být upraveny po vzájemné dohodě obou smluvních stran /

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD „AUTOPLAN“ OD SPOLEČNOSTI KROB Software

Uživatelům vyžadujícím větší a detailnější množství sestav a tiskových výstupů můžeme nabídnout elektronickou knihu jízd „AUTOPLAN“ od společnosti KROB Software, která je s námi nabízenou, webovou aplikací „AutaNaWebu.cz“ plně kompatibilní.