RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍŤ radio94king


Radiokomunikační systém - veřejná hromadná radiová síť je navržena pro operativní bezdrátové spojení účastníků v oblasti severovýchodních Čech. Základem tohoto systému jsou radiové převaděče (retranslační stanice), které jsou v současné době umístěné na Černé hoře v Krkonoších (kóta 1299 m), na Kozákově u Semil (kóta 744 m) a na Dobrošově u Náchodu (kóta 624 m). Základní systém může být doplněn místními lokálními převaděči.


ZKUŠEBNÍ PROVOZ - odzkoušení plného provozu zdarma.Mapa pokrytí zobrazuje informativní možnosti spojení mobilních (přenosných a vozidlových) stanic v systému (nejsou zde uvedeny lokální převaděče). Vzhledem k charakteru šíření radiových vln je mapa pouze orientační a nemůže být dokladem pro uzavírání smlouvy. Hromadná rádiová síť je ideálním komunikačním prostředkem pro dispečerské řízení firmy. Svým charakterem doplňuje a rozšiřuje možnosti současných mobilních prostředků, kterými jsou mobilní telefony, privátní rádiové sítě nebo paging. Uživateli hromadných sítí jsou převážně firmy a organizace, které mobilní komunikaci používají ve své každodenní činnosti a jejichž působnost je v rozsahu několika desítek kilometrů od sídla firmy. Využíváním služeb hromadných rádiových sítí se výrazně zvyšuje hospodárnost firem působících ve stavebnictví, dopravě a zásobování, společností zabývajících se montážemi, servisem, taxislužbou, ale i příspěvkových a rozpočtových organizací. Uživateli těchto systémů jsou jak velké společnosti tak i menší firmy nebo drobní podnikatelé.

Veřejná rádiová síť představuje okamžité řešení problému rychlé a operativní komunikace mezi Vašimi zaměstnanci, kteří tráví většinu pracovního času v terénu. Umožní Vašim pracovníkům spolehlivou a operativní komunikaci v rámci Vaší firmy.


VÝHODY RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ


VYUŽITÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

- stavebnictví - doprava - zemědělství - zabezpečení majetku - technické služby- městské policie - hasičské sbory- sportovní areály - motoristické závody -  průmysl - hobby -