ÚŘEDNÍ MĚŘENÍ | VF MĚŘENÍ


VF-MĚŘENÍ NA KABELOVÝCH ROZVODECH - měření ÚTLUMU, ReturnLoss, VSWR, hledání vadných částí vf - kabeláže. Meření provádíme ve frekvenčním pásmu 25 MHz až 6 GHz měřicím přístrojem BIRD SITEMASTER SA6000EX.

měření provádíme pří výstavbě mobilních telekomunikačních sítí pro společnosti T-mobile a.s.,Telefonica a.s./O2/ a Mobilkom a.s./ U-fon /

- nabízíme měření a zpracování  zpráv u vf kabelových rozvodů / pro TV, DBTV,Wifi,radioamaterské i profesionální technologie /    

- CENY MĚŘENÍ se liší dle měřené technologie a jsou účtovány hodinově. Vždy je nutno konzultovat předem specifika měření s naším technikem Lubošem VODIČKOU na tel.603 333 777 / Přibližná cena měření  včetně zpracování zprávy je 4900 Kč + doprava /


NAŠE MĚŘICÍ TECHNIKA -  kvalitní certifikované měřicí přístroje a laboratorní programové prostředky